پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400 Thursday 6 May 2021 24 رمضان 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top