دوشنبه 7 فروردين 1402 Monday 27 March 2023 5 رمضان 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

براساس اعلام سایت پنجمین همایش ملی معماری سازمانی ایران، برنامه زمانبندی همایش اعلام شده است که جزییات آن به شرح زیر است

همچنین برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی به قرار زیر اعلام شده است:

Back to top