يكشنبه 1 خرداد 1401 Sunday 22 May 2022 20 شوال 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

براساس اعلام سایت پنجمین همایش ملی معماری سازمانی ایران، برنامه زمانبندی همایش اعلام شده است که جزییات آن به شرح زیر است

همچنین برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی به قرار زیر اعلام شده است:

Back to top