سه شنبه 12 فروردين 1399 Tuesday 31 March 2020 6 شعبان 1441

بروزرسانی دوره‌ای مولفه‌های چارچوب براساس نیازمندی‌های جدید کشور و تغییرات دانش و فناوری در جهان می‌بایست به صورت کامل تداوم یابد. مهمترین مصادیق این موضوع به قرار زیر است:

  • تکمیل و انتشار مدل مرجع داده، نرم‌افزارهای کاربردی و امنیت
  • بروزرسانی دوره‌ای(سالانه) مدل مرجع فناوری به دلیل تغییرات سریع در فناوری‌ها و استانداردها
  • بروزرسانی دوره‌ای(دوساله) مدل‌های مرجع خدمات، عملکرد به دلیل تغییرات سازمانی
  • بازبینی و بروزرسانی کلی چارچوب پس از یک دوره سه‌ساله و براساس نتایج کسب شده

دانلود برنامه اجرايي بروزرسانی و ارتقاء وضعيت معماری سازماني ايران در رتبه بندی مراجع بين المللي

Back to top