شنبه 4 تير 1401 Saturday 25 June 2022 25 ذی‌القعده 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top