پنجشنبه 30 فروردين 1403 Thursday 18 April 2024 9 شوال 1445

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top