شنبه 2 بهمن 1400 Saturday 22 January 2022 18 جمادی‌الثانی 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top