يكشنبه 10 مهر 1401 Sunday 2 October 2022 6 ربیع‌الاول 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top