پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 Thursday 22 April 2021 10 رمضان 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top