سه شنبه 11 بهمن 1401 Tuesday 31 January 2023 9 رجب 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top