يكشنبه 4 مهر 1400 Sunday 26 September 2021 18 صفر 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top